android.permission.HARDWARE_TEST

हार्डवेयर परीक्षणको उद्देश्यका लागि विभिन्न परिधीयहरूलाई नियन्त्रण गर्न अनुप्रयोगलाई अनुमति दिन्छ।

American English | British English | 简体中文 | 繁體中文 (TW) | 繁體中文 (HK) | español | português | 日本語 | 한국어 | ไทย | العربية | Tiếng Việt | français | Deutsch | Nederlands | italiano | Bahasa Indonesia | Afrikaans | Bahasa Melayu | монгол | norsk | русский | ລາວ | Gaeilge | Ελληνικά | suomi | עברית | हिन्दी | magyar | ဗမာ | नेपाली | polski | தமிழ் | Türkçe | українська | isiZulu |

Register | Login | 中文 | N