android.permission.READ_CONTACTS

ອະນຸຍາດໃຫ້ແອັບຯອ່ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍຊື່ຜູ່ຕິດຕໍ່ໃນແທັບເລັດຂອງທ່ານ, ຮວມເຖິງຂໍ້ມູນການຈຳນວນການຕິດຕໍ່ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການໂທ, ອີເມວ, ຫຼືຕິດຕໍ່ຫາໃນທາງອື່ນໆກັບບຸກຄົນໃດນຶ່ງໄດ້. ການອະນຸຍາດນີ້ເຮັດໃຫ້ແອັບຯ ສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນຜູ່ຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ ແລະແອັບຯທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ອາດສົ່ງຕໍ່ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ຮູ້ໂຕ.

American English | British English | 简体中文 | 繁體中文 (TW) | 繁體中文 (HK) | español | português | 日本語 | 한국어 | ไทย | العربية | Tiếng Việt | français | Deutsch | Nederlands | italiano | Bahasa Indonesia | Afrikaans | Bahasa Melayu | монгол | norsk | русский | ລາວ | Gaeilge | Ελληνικά | suomi | עברית | हिन्दी | magyar | ဗမာ | नेपाली | polski | தமிழ் | Türkçe | українська | isiZulu |

Register | Login | 中文 | N