android.permission.READ_CONTACTS

Cho phép ứng dụng đọc dữ liệu về các liên hệ được lưu trữ trên máy tính bảng của bạn, bao gồm tần suất bạn đã gọi điện, gửi email hoặc liên lạc theo các cách khác với những người cụ thể. Quyền này cho phép ứng dụng lưu dữ liệu liên lạc của bạn và các ứng dụng độc hại có thể chia sẻ dữ liệu liên lạc mà bạn không biết.

American English | British English | 简体中文 | 繁體中文 (TW) | 繁體中文 (HK) | español | português | 日本語 | 한국어 | ไทย | العربية | Tiếng Việt | français | Deutsch | Nederlands | italiano | Bahasa Indonesia | Afrikaans | Bahasa Melayu | монгол | norsk | русский | ລາວ | Gaeilge | Ελληνικά | suomi | עברית | हिन्दी | magyar | ဗမာ | नेपाली | polski | தமிழ் | Türkçe | українська | isiZulu |

Register | Login | 中文 | N