android.permission.READ_CONTACTS

अनुप्रयोगलाई निर्दिष्ट व्यक्तिगतसँग अन्य तरिकाहरूबाट कल गर्नु भएका, इमेल गर्नु भएका वा अन्तर्क्रिया गर्नुभएका आवृतिसहितको तपाईंको ट्याब्लेटमा भण्डारण गरिएका सम्पर्कहरूको डेटा पढ्न अनुमति दिन्छ। यो अनुमतिले तपाईंको सम्पर्क डेटा बचत गर्न अनुमति दिन्छ, र खराब अनुप्रयोगहरूले तपाईंको जानकारी बिना सम्पर्क डेटा साझेदारी गर्न सक्दछन्।

American English | British English | 简体中文 | 繁體中文 (TW) | 繁體中文 (HK) | español | português | 日本語 | 한국어 | ไทย | العربية | Tiếng Việt | français | Deutsch | Nederlands | italiano | Bahasa Indonesia | Afrikaans | Bahasa Melayu | монгол | norsk | русский | ລາວ | Gaeilge | Ελληνικά | suomi | עברית | हिन्दी | magyar | ဗမာ | नेपाली | polski | தமிழ் | Türkçe | українська | isiZulu |

Register | Login | 中文 | N